We are German We are German
An appeal to Danish mothers An appeal to Danish mothers
Think of the native soil Think of the native soil
Mind the wolf Mind the wolf
Hold fast to the home soil Hold fast to the home soil
Know your enemies Know your enemies
(Dansk) De der blev tilbage – Dansksindede i Flensborg (Dansk) De der blev tilbage – Dansksindede i Flensborg
Think of the future Think of the future
The partition of Schleswig is painful for all The partition of Schleswig is painful for all
The partition of Schleswig is painful for all The partition of Schleswig is painful for all
Peter Wilhardt: ‘Danske soldater marcherer forbi Dybbøl Mølle 5. maj 1920’ (‘Danish soldiers march past Dybbøl Mill 5 May 1920’).  (Painted 1921) Peter Wilhardt: ‘Danske soldater marcherer forbi Dybbøl Mølle 5. maj 1920’ (‘Danish soldiers march past Dybbøl Mill 5 May 1920’). (Painted 1921)
Alfred V. Jensen: Christian 10.s Ridt over den gamle Grænse ved Taps ind i Sønderjylland den 10. juli 1920. (Christian X’s ride over the old border at Taps into Southern Jutland on 10 July 1920′). (Painted 1920-23) Alfred V. Jensen: Christian 10.s Ridt over den gamle Grænse ved Taps ind i Sønderjylland den 10. juli 1920. (Christian X’s ride over the old border at Taps into Southern Jutland on 10 July 1920′). (Painted 1920-23)
Denmark calls! Denmark calls!
Save your child Save your child
Don’t be slaughtered by any old butcher Don’t be slaughtered by any old butcher
(Dansk) Spækarmadaens afrejse (Dansk) Spækarmadaens afrejse
Don’t be an ass Don’t be an ass
Do not be ensnared Do not be ensnared
God will judge! God will judge!
Uwe Jens Lornsen speaks Uwe Jens Lornsen speaks
Vote for Hungary Vote for Hungary
Don’t end up as cannon fodder Don’t end up as cannon fodder
We are one people We are one people
The good of the people is peace on earth The good of the people is peace on earth
Paying taxes in Denmark and Germany Paying taxes in Denmark and Germany
Appeal to German mothers Appeal to German mothers
Appeal to Polish mothers Appeal to Polish mothers
Proclamation Proclamation
Southern Jutland recovered Southern Jutland recovered
Do not be enticed by Germany Do not be enticed by Germany
Vote Danish Vote Danish
Alfred V. Jensen: ‘Dannebrog hejses på flaghøjen ved Dybbøl Mølle’ (‘Dannebrog is raised on the flag mound at Dybbøl Mill’). (Painted 1921) Alfred V. Jensen: ‘Dannebrog hejses på flaghøjen ved Dybbøl Mølle’ (‘Dannebrog is raised on the flag mound at Dybbøl Mill’). (Painted 1921)
The right of peoples to self-determination The right of peoples to self-determination
Vote German Vote German
Secret ballot Secret ballot
We will harvest what we ourselves have sown We will harvest what we ourselves have sown
Denmark can feed all its inhabitants Denmark can feed all its inhabitants