Hemmelig afstemning

Hemmelig afstemning

Tilsyneladende er denne plakat helt neutral. Den gør kun op­mærksom på, at folkeafstemningen er hemmelig. Fra dansk side var det vigtigt at understrege, at ingen havde mulighed for at udøve pression på de stemmeberettigede. Men fra tysk side blev plakaten opfattet som et budskab om, at et omsving til dansk side i den vanskelige, tyske […]

Folkenes selvbestemmelsesret

Folkenes selvbestemmelsesret

Udgangspunktet for hele af­stemningen var fredstraktaten i Versailles i 1919. Her fandtes et afsnit om, at den dansk-ty­ske grænse skulle fastlægges ud fra befolkningens selvbe­stemmelsesret på grundlag af nationalitetsprincippet. Kun ganske lidt af agitati­onsmaterialet beskæftiger sig hermed. På denne valgplakat er dette grundlæggende punkt imidlertid trukket frem, og gen­nem et klart farvevalg er de vigtigste […]

Danmark kan brødføde alle indbyggere

Danmark kan brødføde alle indbyggere

Ud fra en tysk opfattelse er denne plakat en tidstypisk dansk appel til det materielle, en plakat, der antyder, at Danmark i modsætning til Tyskland har brødkorn nok og kan sørge for sin befolkning, hvad enten det er by- eller landboere. Det er en plakat, der udnytter Tysklands svage position efter krigen. For en dansker […]

Folkets vel er fred på Jorden

Folkets vel er fred på Jorden

”Folkets vel er fred på Jorden” Dansk mindeblad udgivet i anledning af underskrivelsen af Versailles-traktaten. Det er antageligt lavet umiddelbart efter underskrivelsen på det tidspunkt, hvor der endnu var udsigt til en afstemning i 1919. Mindebladet udtrykker den danske opfattelse af Versailles-traktaten som en retfærdig fredsaftale og sammenstiller billeder fra de slesvigske krige med aktørerne […]