I henhold til Versailles-traktatens artikel 109-114 blev der oprettet en international kommission, CIS (Commission Internationale de Surveillance du Plébiscite Slesvig), der fik ansvaret for at afholde folkeafstemninger i Slesvig.

Den bestod af en englænder, en franskmand, en svensker og en nordmand. CIS overtog forvaltningen af de to slesvigske afstemningszoner den 26. januar 1920.

Tyske tropper og embedsmænd måtte forlade de to afstemningszoner. CIS havde eget politi samt franske og engelske tropper til at opretholde ro og orden.

Der blev udstedt CIS-frimærker for at markere, at afstemningszonerne var et særligt forvaltningsområde.

CIS førte tilsyn med agitationen og gennemførte i ro og orden to folkeafstemninger: 10. februar i zone 1 og 14. marts i zone 2.

På grundlag heraf udarbejdede kommissionen forslag til grænsedragningen.

CIS’ mandat udløb 15. juni 1920, hvorefter zone 1 blev indlemmet i Danmark og zone 2 tilbageført til Tyskland.