Den Internationale Kommission styrede de to afstemningsområder frem til 15. juni.

Zone 1 blev fra 5. maj gradvist overgivet til dansk overhøjhed, og på tilsvarende vis blev zone 2 tilbagegivet til tysk overhøjhed.

På dansk side blev Genforeningen markeret med en uges festligheder.

På et møde i Statsrådet 9. juli underskrev kongen loven om indlemmelsen af de sønderjyske landsdele og deltog derpå i en folkefest i København.

Om aftenen sejlede kongehuset og regeringen til Sønderjylland, hvor Christian 10. red over den slettede 1864-grænse 10. juli.

Det var optakten til den officielle genforeningsfest i Dybbøl Skanser 11. juli med kongefamilien, regeringen og ca. 50.000 deltagere.

De næste fire dage drog kongefamilien på hyldestrejse i de forskellige egne af Sønderjylland.

Den største tyske fest fandt sted 17. juni, hvor de tyske tropper, der havde været udvist i afstemningsperioden, vendte tilbage til Flensborg og fik en hjertelig modtagelse af byens borgere og borgmester samt den tyske udenrigsminister.