I de sidst krigsår var der udgivet nødpenge, fordi manglen på skillemønt var blevet katastrofal.

De kommunale forvaltninger fik derfor tilladelse til udsendelsen af nødpenge, dvs. papirsedler på helt små beløb.

Der skulle være dækning i kommunekassen for det beløb, der blev udstedt sedler for, men mange kommuner så stort på dette krav og bestræbte sig på at lave smukke sedler til samlere, for der var høj fortjeneste på at udstede pengebeviser, der endte som samleobjekter i albums.

I afstemningsområdet var kampen mellem dansk og tysk det gennemgående motiv.

I 1. zone (Nordslesvig) havde nødpenge ofte en dansk og en tysk side eller en dansk og en neutral side, mens der i 2. zone (Mellemslesvig) ikke var sedler med prodansk side; her var motiverne protyske eller neutrale.

Den 20. maj indførtes dansk mønt, og hermed forsvandt nødpengene.