Alle, der havde boet i afstemningsområderne siden 1900, kunne stemme. Valgdeltagelsen var over 90%.
I 1. zone (Nordslesvig) blev der 10. februar 1920 stemt en bloc, dvs. flertallet i hele området var afgørende.

75.431 stemte for Danmark og 25.329 for Tyskland. I Sønderborg, Aabenraa og Tønder samt Højer, Ubjerg og Tinglev sogne var der tysk flertal, men det samlede resultat var bestemmende.

I 2. zone (Flensborg og Mellemslesvig) var der afstemning 14. marts. 51.724 stemte for Tyskland og 12.800 for Danmark. I Flensborg var der 75,2% for Tyskland, og der var kun dansk flertal i to landsbyer på øen Før.

Som følge af folkeafstemningerne blev den dansk-tyske grænse flyttet ca. 70 km mod syd. Fra 5. maj til 10. juli 1920 skete der en gradvis indlemmelse af Nordslesvig i Danmark.

Med denne deling af Slesvig blev selvbestemmelsesretten realiseret, men der opstod ikke en klar nationalitetsgrænse. Både nord og syd for grænsen var der nationale mindretal – og det er fortsat tilfældet.