I fredstraktaten var afstemningszonerne nøje fastlagt både som beskrivelse og ved angivelse på kort. Endvidere var retningslinjerne for hvem der kunne få stemmeret angivet.

Enhver person, som var fyldt 20 år, født i afstemningsområdet eller havde været bosat deri før 1. januar 1900, eller var blevet udvist derfra af de tyske myndigheder uden at have bevaret sin bopæl kunne opnå stemmeret. Under tilblivelsen af Versaillestraktaten blev der imidlertid ved en fejl åbnet op for, at alle, der var født i området, kunne stemme uanset bopæl. Alle skulle stemme i de kommuner, hvor de var bosatte eller hvorfra de stammede.

Dansk og tyske organisationer fremskaffede oplysninger om samtlige stemmeberettigede fra nær og fjern og opfordrede dem til at deltage i afstemningen. Derved kom begivenheden til at sætte sig spor langt uden for det egentlige afstemningsområde.

I de større byer blev der oprettet informationskontorer. I Danmark var det nationale foreninger, i Tyskland mest hjemstavnsforeninger, der påtog sig opgaven med at få hele det praktiske hjælpearbejde til at fungere.

Der skulle arrangeres rejser for de stemmeberettigede, enten med flagsmykkede tog eller med særlige skibe. De tilrejsende blev modtaget hjerteligt og blev anvist kvarter hos slægtninge, gamle venner eller ligesindede familier.

Den 10. februar 1920 fandt afstemningen sted i 1. zone. Det var en dag med dårligt vejr, kraftig storm og regn. Da afstemningslokalerne lukkede og stemmerne talt op, var afgørelsen klar.

111.191 personer var stemmeberettigede, heraf 27.853 var tilrejsende, og af dem havde 101.632 afgivet deres stemme, hvilket svarer til 91,4 %. For Danmark stemte 75.431 (74,9 %), mens 25.329 (25,1 %) stemte for Tyskland.

Der var tysk flertal i købstæderne Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Endvidere i flækken Højer og landsogn, samt i Ubjerg og Tinglev sogne. Det ændrede dog ikke ved det samlede resultat og da de første resultater blev bekendtgjort om aftenen var jubelen blandt Nordslesvigs danske befolkning stor.

Anderledes kom det til at se ud ved afstemningen i 2. zone den 14. marts. Her var 71.104 personer stemmeberettigede og 64.524, eller 90,75 %, deltog i afstemningen.

Også her var afgørelsen klar. For Tyskland blev der afgivet 51.724 stemmer (80,2 %) og for Danmark 12.800 (19,8 %). Havde der været tvivl om byen Flensborgs sindelag, stod det nu klart: 27.081 tyske (75,2 %) og 8.944 (24,8 %) danske stemmer.

I Flensborg skabte resultatet en dyb nederlagsstemning blandt den dansksindede befolkning. De tysksindede borgere samlede sig derimod til demonstrations og glædesoptog. Ved midnatstide ringede kirkeklokkerne, og et tusindtalligt kor sang ”Nun danket alle Gott”.