Danske embedsmænd ved Kongeågrænsen – blandt dem minister H.P. Hanssen, tidligere sønderjysk rigsdagsmand i Berlin.