I efteråret 1917 synes et tysk krigsnederlag at blive en mulighed, og de dansksindede nordslesvigeres repræsentant i den tyske rigsdag, H. P. Hanssen, gjorde sig klar til at rejse krav om folkeafstemning og genforening med Danmark.

Den 22. december 1917 mødtes bestyrelserne for de store dansknationale foreninger. De vedtog, at der i den preussiske landdag skulle afgives en erklæring om deres krav om selvbestemmelsesret.

Enkelte tvivlede på muligheden for en genforening med Danmark. Hertil svarede H. P. Hanssen: ”Tysklands endelige nederlag er uundgåeligt… Jeg tvivler ikke om, at vi ved fredsslutningen vil nå vort mål, hvis vi er årvågne og rede til modigt at gribe ind i det rette Øjeblik”.

Den amerikanske præsident Woodrow Wilson bekendtgjorde i januar 1918 ”14 punkter” til den kommende fred, hvor selvbestemmelsesret var et fremtrædende krav, men Nordslesvig var ikke nævnt som et område, hvor den skulle praktiseres.  Og det var endnu for tidligt for de dansksindede sønderjyder med H.P. Hanssen i spidsen at gå i aktion.

To store tyske offensiver i foråret, i marts-april og maj-juni 1918, så længe ud til at lykkes, men en tredje offensiv i juli-august slog fejl, og et stort allieret modangreb blev indledt.

Den 8. august var den tyske hærs ”sorte dag”, hvor de allierede brød igennem. Et tysk nederlag aftegnede sig. Den 13. august opfordrede de tyske generaler Hindenburg og Ludendorff regeringen til at indlede fredsforhandlinger.

H. P. Hanssen var nu klar over, at et tysk sammenbrud var inde for rækkevidde. Han aftalte med repræsentanter for det polske mindretal i den tyske rigsdag, i fællesskab at rejse kravet om selvbestemmelsesretten.

Den 9. oktober 1918 enedes H. P. Hanssen med de to sønderjyske medlemmer af den preussiske landdag at arbejde for en grænse syd om Tønder og nord om Flensborg. På et møde den 12. oktober i Flensborg fik de tilslutning hertil.

Og den 23. oktober 1918 krævede H. P. Hanssen i den tyske rigsdag i Berlin Nordslesvigs genforening med Danmark. Den 11. november blev der våbenhvile, og verdenskrigen var hermed slut.

Kravet om selvbestemmelsesret kunne nu rejses. Den endelige fastlæggelse af de danske sønderjyders krav herom skete ved et møde i Vælgerforeningen på Folkehjem i Aabenraa den 16.-17. november 1918.

Mødet sluttede med, at H. P. Hanssen fra Folkehjems balkon kunne fortælle de 3.000 fremmødte om de gode udsigter for en genforening med Danmark.