På dette sted afholdt de dansksindede sønderjyder den 14. juni 1914 årsmøde i det fri. Ca. 10.000 deltagere hørte her H.P. Hanssens kraftfulde tale, hvori han udtrykte tiltro til danskhedens overlevelsesmuligheder på trods af, at landsdelen i 50 år havde været under tysk styre.

H.P. Hanssen gav også et klart gensvar til de tyske taler, der var blevet afholdt på Dybbøl 18. april 1914 ved 50-års festen for erobringen af Dybbøl Skanser. Han afsluttede således:

Vi har liv til sag og kraft til kamp. Vi har tro på vor folkestammes fremtid. Vi har virkelyst og virketrang. Vi har varme og begejstring. Vi har tro på vor folkestammes fremtid. Og derfor vil vi som svar på vore modstanderes sejrfester tilråbe dem slutningsstroferne af det storslåede digt, som Hostrup skrev for 50 år siden til fjenden:

Du kan vel kro dig ad døgnets kår
og af sejren, de har dig skabt;
Men du fører en kamp imod tusind år,
og i den har du visselig tabt!

Det var det sidste danske årsmøde før udbruddet af 1. verdenskrig i august 1914. Krigen endte med et tysk nederlag, der banede for en folkeafstemning i 1920 og en grænsedragning efter princippet om folkenes selvbestemmelsesret. I 1937, året efter H.P. Hanssens død, blev der rejst en mindesten på stedet, hvor det berømte årsmøde i 1914 var blevet afholdt.