Allerede dagen efter H.P. Hanssens død i maj 1936 meddelte statsminister Th. Stauning, at regeringen ville tage initiativ til, at staten skulle rejse et mindesmærke. I sin ansøgning til finansudvalget anførte Stauning som begrundelse ‘den fremragende betydning, som denne mands virke har haft for danskheden i Sønderjylland såvel under fremmedherredømmet som senere hen i hans egenskab som det dansk grænseværns førstemand’.

Ansøgningen blev imødekommet, og en konkurrence udskrevet. Den blev vundet af billedhuggeren Axel Poulsen med et forslag til et stort monument i bornholmsk granit, kaldet ‘Sønnen’. Det viser en siddende, dybt alvorlig kvinde med en stående, rank søn med et fast og fremadskuende udtryk. Den letfattelige symbolik understøttes af indskriften:

TROFAST SØN AF DANMARK
MODIGT HAN I ÆRLIG KAMP
MODERS SAG HAR VÆRNET.

På soklen er indhugget et portrætrelief af H.P. Hanssen.

Monumentet blev afsløret i 1947 af statsminister Knud Kristensen og overdraget til Aabenraa Kommune. Det grønne anlæg foran monumentet blev kaldt Genforeningshaven, og vejnavnet blev ændret til H.P. Hanssens Gade.