Folkets vel er fred på Jorden Folkets vel er fred på Jorden
Proklamation Proklamation