”Folkets vel er fred på Jorden” Dansk mindeblad udgivet i anledning af underskrivelsen af Versailles-traktaten. Det er antageligt lavet umiddelbart efter underskrivelsen på det tidspunkt, hvor der endnu var udsigt til en afstemning i 1919. Mindebladet udtrykker den danske opfattelse af Versailles-traktaten som en retfærdig fredsaftale og sammenstiller billeder fra de slesvigske krige med aktørerne fra Versailles­konferencen og sønderjyske, dansksindede politikere.