Ud fra en tysk opfattelse er denne plakat en tidstypisk dansk appel til det materielle, en plakat, der antyder, at Danmark i modsætning til Tyskland har brødkorn nok og kan sørge for sin befolkning, hvad enten det er by- eller landboere. Det er en plakat, der udnytter Tysklands svage position efter krigen. For en dansker er den et udtryk for et socialt solidaritetsbegreb og et billede på det nationale fællesskab. Plakatens tekst er et citat fra en dansk fædrelandssang af Jeppe Aakjær "Se dig ud en sommerdag", som man skal kende for at kunne forstå billedets budskab. Det fortæller om Danmark som et lille, fredeligt bondeland uden større sociale modsætninger. Sangen er skrevet i 1904. Dansk afstemningsplakat tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Jeppe Aakjær, trykt i 5.000 eksemplarer. 49 x 27,5 cm.