Flensborg-grafikeren J. Holtz, der er født i Tønder, skabte den første plakat, som blev sat ind fra tysk side i afstemningskampen i 2. zone. Fra midten af januar 1920 (og i adskillige uger frem) prægede den først og fremmest gadebilledet i Flensborg. Den fandt også anvendelse som postkort. Billede og tekst - både på dansk og på tysk - appellerer til ”det slesvigske sindelag” hos de afstemningsberettigede. Den forven­tede deling af Slesvig fremstilles som en sønderrivelse af det tusind år gamle hertugdømme og i modstrid med historiens vidnesbyrd. Hermed ses der stort på, at hertugdømmet Slesvig først fra det 13. århundrede er blevet til et selvstændigt område. Tysk afstemningsplakat, anvendt kun i 2. zone. Tegnet af Johann Holtz. Oplag ukendt. Findes både med dansk og tysk tekst. 38 x 29,5 cm.