På virtuos vis sættes det lyse og venlige danske op over for det mørke og truende tyske. Denne tendens understreges i teksten, hvor den nationale identitet skildres med et billede på det næreste og inderligste, der findes: Forholdet mellem mor og barn. Tegneren Thor Bøgelund har opnået en stærk - og meget ten­dentiøs - virkning ved at sætte symbolet på det danske folk, Mor Danmark, over for sym­bolet på den tyske stat, ørnen. En mere redelig anvendelse af den nationale symbolik ville have været at sætte de to folke­lige symboler, Mor Danmark og Germania, over for hinan­den eller de to statslige symbo­ler, den tyske ørn og løverne fra det danske rigsvåben. Plakatens billedsprog appel­lerer direkte til følelserne: Vælg det lyse, varme og blide, vælg flaget og kvinden. Argumen­tationen i teksten er lidt ander­ledes. Her kalder moderen på sine børn. Herved opfordres betragteren til at vælge som for­fædrene. Plakatens budskab er således: Du skal følge histori­ens tale og hjertets bud. Så går du i slægtens spor. Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Hans Ahlmann, trykt i 5.250 eksemplarer. 92 x 64 cm.