Velstanden i det neutrale Danmark og nøden i det krigshærgede Tyskland blev fremført både i billeder og tekster. Der var dog ofte tale om en forenkl­ing af de faktiske forhold. En af de mest agitatoriske valgplakater er denne prodanske, fremstillet til brug for valg kampen i 2. zone. Her sættes en elegant klædt borger med hvide gamacher og bowler-hat over for en barhovedet, pjaltet proletar med sutsko. Den første tager sin solide pung og lader sit bidrag i klingende mønt falde ned i den overfyldte penges­æk til børne- og alderdomsfor­sorg. Proletaren har tømt sine lommer og må lade sin sidste papirseddel flagre ned i den bundløse sæk med påskriften: Krigsskadeserstatninger. Stærkere opfordring til at stemme efter pengepungen er næppe lavet til denne valgkamp. Ophavsmanden var den københavnske kunstmaler Harald Slott-Møller, der var en ivrig Flensborg-mand, dvs. tilhænger af, at Flensborg, uanset afstemningsresultatet blev genforenet med Danmark. Dansk afstemnings plakat, tegnet af Harald Slott-Møller, kun i 2. zone og med tysk tekst. 94 x 64 cm. Tekst i dansk oversættelse: Hvad man betaler skat til i Tyskland (krigsgæld) og i Danmark (børne- og alderdomsforsørgelse).