Paul Haase, der under afstem­ningskampen i 2. zone var hen­tet fra Berlin til Flensborg, har skabt sin "ridderplakat" med forbillede i Albrecht Dürers fremstilling af »Ridder, Død og Djævel«, der dengang var et­hvert skolebarn bekendt. I en tid, der var fyldt med tilsyne­ladende uovervindelige be­kymringer var ridderen et sym­bol på tysk troskab og udhol­denhed. Plakaten, der er holdt i en mørk stil med store farvefelter, viser klart modsætningen til de langt venligere akvarelagtige farver på de danske plakater. Den grumme, sorte ridder hæ­ver sin højre, næsten alt for sto­re hånd for at sværge en ed og formaner folk til at værne om »den fædrene arv«. Med sin venstre knyttede næve, iklædt panser holder han en slesvig-holstensk fane fast over skulderen. Til det billedlige udsagn har Haase valgt en tekst, der i aktualiseret form gengiver ”Eden” fra Friedrich Schillers drama »Wilhelm Tell«. Kunstneren, der har erstattet ”fri,, med ”tysk”, behøvede ikke at være bange for, at han ikke blev forstået, for Schillers drama og især ”Eden” var dengang kendt af enhver tysker. Både ridder og ed var centrale symboler for den tyske nationalbevidsthed. På dansksindede virkede plakaten uforståelig, ja truende. Ridderen blev i folkemunde til "Danskernes skræk". Tysk afstemningsplakat, tegnet af Paul Haase. Oplag ukendt. 80 x 57 cm. Tekst i dansk oversættelse: Vi vil være tyske, sådan som vore fædre var det. Tekst til „Eden,, i Friedrich Schillers Wilhelm Tell: Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, In keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, Eher den Tod, als in Knechtschaft leben.