Den tyske plakat viser Uwe Jens Lornsens hoved omgivet af en rød flammekrans. Han var en af pionererne i den slesvig-holstenske bevægelse. Med sit skrift ”Über das Verfassungs­werk in Schleswigholstein” krævede han i 1830 bl.a. her­tugdømmerne Slesvig og Hol­stens adskillelse fra Kongeri­get. Det er derfor forståeligt, at han i en situation, hvor også det slesvig-holstenske stod i centrum, blev gjort til talsmand for den tyske sag i afstemnings­kampen. Med et klart, resolut blik fortæller han beskueren, at hans sag, dvs. Slesvigs til­hørsforhold til Tyskland, er so­leklar. Også for den sidste tviv­ler skal det være klart, at man som slesvig-holstener kun kan stemme for »det tyske fædre­land«. Denne konstatering bli­ver yderligere understreget af, at der under billedet af Lorn­sen ses en række hænder, løf­tet til edsaflæggelse. Hans op­fordring til troskab over for det tyske fædreland er allerede op­fyldt ved deres højtidelige løf­te. Billedet har en religiøs un­dertone. Tysk afstemningsplakat, tegner og oplag ubekendt. Udgivet i Kiel 25. februar 1920. 101 x 65,5 cm. Tekst i dansk oversættelse: Min sag er så klar som solen: Stem for det tyske fædreland.