Sammen med plakaten af J. Holtz med det lidt dunkle sles­vigske våben blev især denne plakat benyttet på tysk side i 2. zone i februar og be­gyndelsen af marts 1920. Den er udført af maleren og gra­fikeren Alex(ander) Eckener, der var født i Flensborg. Motivet er inspireret af ma­leriet »Eden« af den schweizi­ske maler Ferdinand Hodler. En friser hæver højre hånd til ed, mens den venstre ligger på hjertet. Bagved ham, ligeledes med hænder, der er løftet til ed, ses en tæt sammenklumpet gruppe af mænd. Over et stili­seret marsklandskab glider be­skuerens blik mod en ensomt liggende bondegård bagved; til højre ses, adskilt af et vandom­råde, en lille havneby med ski­be og en kirke. I stil med »Eden« bekræfter friseren og den gruppe, der står bag ham, deres ret til at forbli­ve slesvigere og dermed tyske, sådan som historien har skabt denne ret. Tysk afstemningsplakat, tegnet af Alex(ander) Eckener. Oplag ukendt. Findes med såvel dansk som tysk tekst. 78 x 56 cm.