En af de mest populære tyske plakater - skabt af Paul Haase - var sædemanden, der stiller sine tyske landsmænd det retorisk-manende spørgsmål, om Danmark skal høste frugterne af århundreders tysk arbejde i det slesvigske område, hvis 2. zone går tabt. Haase har her ganske bevidst valgt billedet af en hvidskægget gammel bonde, der - at dømme efter hans beslutsomme blik - ikke synes beredt til at overlade sin hjemstavns jord - livsgrundlaget og livsværket - til fremmede uden kamp. På hovedet har han skipperkasketten, der er så typisk for Slesvig-Holsten. Denne plakat henvendte sig ikke kun til befolkningen på landet, men til alle slesvigere, som man mente kunne identificere sig med denne sædemand og hans klare og enkle budskab: hjemstavnens jord, der var gået i arv fra forfædrene, måtte forblive på tyske hænder. Tysk afstemningsplakat, tegnet af Paul Haase. Oplag ukendt. 76 x 54 cm. Tekst i dansk oversættelse: Skal danskeren høste, hvad tyskeren har sået?