Tegneren Rasmus Christiansen har lavet afstemningsplakater, der rummer mange tolkningsmuligheder.  På denne plakat er Danmark set i fugleperspektiv og omgivet af skyer, der dækker den del af Sønderjylland, der lå uden for afstemningszonerne. Flyvemaskinen giver en po­sitiv association til teknik og fremskridt. Billedet - kombine­ret med den slagfærdige tekst - rummer et udsagn om, at der er en fælles folkestamme inden for det viste område. Dette er rigtigt! Men det forleder let til at tro, at der er en anden folkestamme i det skydækkede område mod syd. Og dette er ikke tilfældet! Der har indtil områ­det Sli-Dannevirke været dansk bosættelse fra den ældste tid, og alligevel skiftede en del af befolkningen her fra dansk til tysk identitet i begyndelsen af 1800-årene. Billedet kunne imidlertid ikke vise hele Sønderjylland og anvende samme tekst. Argumentationen ville da klinge hult, for selvom der var »fælles stamme« indtil Sli-Danevirke, ønskede langt den overvejende del af befolkningen i dette område ikke at blive »fælles land« med Danmark. Plakaten rummer et udsagn, som vil falde til jorden, hvis skydækket mod syd spredes. Dansk afstemningsplakat, tegnet af Ras­mus Christiansen, trykt i 2.000 eks. Kun anvendt i 2. zone. 74 x 64 cm.