Flaget blev i 1920 anvendt som et af de virksomste og mest iøj­nefaldende virkemidler i en agitation, der forsøgte at tale til følelserne og det ubevidste. Denne plakat, der er udført af Thor Bøgelund, har i lighed med en række andre af hans afstemningsplakater ingen ar­gumenter for at stemme dansk. Dens budskab går alene på det irrationelle. Billedet viser et Dannebrog, der daler ned over en kornmark. Det rummer en skjult hentydning til myten om det Dannebrog, der faldt ned fra himlen ved slaget ved Re­val i Estland i 1219. Denne hen­tydning har mange i samtiden sikkert opfattet, idet 700 års­dagen for denne begivenhed var blevet fejret i 1919. Landskabet fremstår som indbegrebet af det særligt dan­ske: En moden kornmark med det sølverne blå hav i bag­grunden og et lille hus med flagstang liggende i læ bag bak­ken. Det kan næppe være mere kærnedansk. Dansk afstemningsplakat, tegnet M Thor Bøgelund, trykt i 5.000 eksemplarer. 92 x 64 cm.