Denne plakat var den mest ud­bredte på tysk side. Den er ud­formet i en meget enkel grafik kun med anvendelse af de sles­vig-holstenske farver og det tre gange gentagne budskab ”tysk” i hvert felt. Plakaten er opstået af en tvangssituation. I slutningen af februar 1920 ryg­tedes det, at Den internationa­le Kommission havde til hen­sigt at forbyde al brug af flag både fra stang og som udsmyk­ning på huse og jernbanevogne. Derfor rettede man fra tysk side anmodning om godkendelse af denne plakat og fik tilladelse til at trykke 50.000 stk.! Den 6. marts blev flagforbuddet om­sider bekendtgjort, og den 8. marts nedlagde kommissio­nens tyske rådgivere foreløbigt deres stillinger i protest mod beslutningen. Den blå-hvid-­røde plakat kunne dog benyt­tes uhindret. Allerede den 11. marts blev flagforbuddet mild­net, men da hang denne plakat allerede i lange rækker overalt. Det smalle høje format gjorde den meget egnet til anvendelse i vinduerne i private huse - trods forbud herimod. Tysk afstemningsplakat, tegnet af Johann Holtz. Oplag 50.000 stk. 60 x 40 cm.