”Drengen med den røde swea­ter” er udført af Paul Haase, der tillige har lavet ”den sorte ridder” og ”sædeman­den”. Også denne pla­kat udkom i et meget stort op­lag og var utvivlsomt tænkt som et modstykke til den dan­ske plakat ”Mor stem dansk”. Glad fremadskuende holder drengen en kæmpestor slesvig-holstensk fane, der ombølger ham, før den forsvinder i un­derkanten af billedet. En sort-­hvid-rød sløjfe i de gamle rigs­farver pryder hans sweater. På sit pageklippede hoved bærer han en kvasthue, der kunne minde lidt om den tyske Michels hovedbeklædning. De kraftigt lysende farver på de store felter virker indtrængen­de. Lige så indtrængende er drengen i sin opfordring til for­ældregenerationen om at ”bli­ve tysk” eller ”vedblive at væ­re tysk” som ham selv. Tysk afstemningsplakat, tegnet af Paul Haase som modstykke til den danske plakat ”Mor stem dansk”. Oplag ukendt. 77,5 x 54 cm.