'De, der blev tilbage', er udført af maleren Erik Henningsen og er dateret Flensborg den 15. marts 1920. Det viser forknytte, dansksindede Flensborgere, der vinker farvel til de bortrejsende danskere. Den hårde afstemningskamp er forbi, slaget er tabt, og nu er de dansksindede overladt til deres skæbne som national mindretal i en befolkning, der er overvejende tysk. Piften, hujen og skældsord fra de tysksindede sætter sit præg på afskeden. Det er et billede, der bruger et stærkt følelsespræget sprog uden at svigte virkelighedsskildringen. Scener af denne art foregik faktisk. Kunstneren forsøger at vise den danske folkegruppes sammensætning i Flensborg-området ved at lade både velbjergede borgere og arbejdere stå tilbage som efterladte dansksindede. Akvarel af Erik Henningsen, dateret Flensborg 15. marts 1920. 84 x 69 cm.