Alfred V. Jensen (1898-1960): Dannebrog hejses på flaghøjen ved Dybbøl Mølle. (Udført 1921)  Før Genforeningsfesten i Dybbøl Skanser 11. juli 1920 blev der rejst en stor flagmast på Dybbøl Banke nær Dybbøl Mølle. Det var den højeste flagstang i Danmark. Der blev givet særlig tilladelse til flagning med splitflag på dette sted, og danskamerikanerne i Chicago skænkede et stort Dannebrog i silke til at vaje på dette minderige og symbolladede sted. Flaghejsningen den 11. juli 1921 på årsdagen for genforeningsfesten i Kongeskansen er her fastholdt på dette maleri. Det er malet efter fotografisk forlæg.