Denne polske plakat viser et motiv, der allerede var blevet an­vendt fra dansk side ved afstem­ningen i Slesvig i 1920. Men det er inte­ressant at se, hvorledes billedet er blevet ændret lidt. På den danske plakat er gengivet en dreng, her er det en pige, og hun er blevet forsynet med en halskæde med indskriften IHS. Det er et kristus-monogram, der på latin tolkes som Jesus Hominum Salvator (Jesus, menneskenes frelser). Det er meget udbredt i den katolske kirke. Pigen holder i højre hånd et stykke legetøj i form af en tom tændstikæske og i venstre hånd det polske nationalflag med rigsørnen som tegn på den nyskabte polske stat. Teksten rummer en stærk appel: ”Mor tænk på mig, stem for Polen”. Appellen er især rettet til kvinden som mor. Hun må ikke letfærdigt risikere sine børns fremtid ved at stemme for Tyskland. Polsk afstemningsplakat. Poznań 1920. Efter forlæg af Thor Bøgelund. Oplag ubekendt. 100 x 68 cm.