Plakaten spiller på de burgenlandske indbyggeres ængstelse for fremtiden. Man ser et gråtonet udsnit af Østrig med de to vigtige byer Wien og Graz samt Burgenland i en lidt lysere gråtone. Derimod er Ungarn slet ikke gengivet. Her er kun en sort uhyggelig afgrund. Tæt på kanten til denne afgrund står et snævert bur i de ungarske farver med en mand, der fortvivlet ru­sker i tremmerne. Han forsøger at befri sig fra fangenskabet for at undgå at havne i den sorte af­grund. Billedets budskab forstær­kes af teksten: ”Burgenlandere, Ödenburgere, tag Jer i vare for den økonomiske afsnøring. Den vil føre til jeres undergang!”. Fra østrigsk side bliver der her advaret mod at stemme for Ungarn, fordi det vil føre til af­kobling fra østrigsk handel og erhvervsliv. Byerne Wien og Graz fik nemlig deres levnedsmiddel­leverancer fra Burgenland. Østrigsk afstemningsplakat. Efter forlæg af H. Bleschner. Oplag ubekendt. 90 x 58 cm.