“Nej! Nej! Aldrig!” Det var mot­toet for den nationale bevægelse i Ungarn efter indgåelse af Tria­non-traktaten i juni 1920, hvor­ved Ungarns statslige territorium blev reduceret med over 60 pro­cent. Særlig indtrængende virker kravet på denne plakat, når det står med hvide bogstaver på rød baggrund. Oven over dette slag­ord er ses et kort over Ungarn før Første Verdenskrig, hvor de afståede områder er markerede. Sopron / Ödenburg-området er det mindste af disse områder, og en afståelse heraf havde man fra ungarsk side forsøgt at forhindre ved at lade friskarer, dvs. irregu­lære soldater, afvise det østrigske gendarmeri. Efter stormagternes indgriben blev der afholdt en folkeafstem­ning, hvor Ungarn vandt klart trods østrigske påstande om øko­nomisk fallit. Ungarsk afstemningsplakat 1920. Kunstner og oplag ubekendt.63 x 45 cm.