I alle afstemningsområder blev motivet med bønder anvendt på plakaterne, og det var også tilfæl­det i Allenstein og Marienwer­der. En landmand, der går bag sin harve på arbejde i marken, symboliserer befolkningens sam­hørighed med deres hjemstavn. Han holder bønfaldende sine hænder med håndfladerne vendt mod himlen. Denne gestus un­derstøttes af indskriften, ”Herre min Gud, lad min fædrene jord forblive tysk!”, og den afspejler håbet om bistand ovenfra. Med dette motiv bliver der appelleret til befolkningens sam­hørighed med hjemstavnen, og kontinuiteten i den tyske indfly­delse i regionen bliver fremhævet så klart, at det egentligt ikke kan være tale om andet end en afgø­relse til fordel for Tyskland. Bru­gen af gotisk skrift er her, ligesom på andre plakater, en yderligere understregning af plakatens ty­ske budskab. Tysk afstemningsplakat. Efter udkast af Walter Riemer, 1920. Oplag ubekendt. 94 x 69 cm.