Midt på denne plakat ses et hvidt kranium på sort baggrund, hvi­lende på en grøn slange. Motivet signalerer en dødeligt truende fare, og den polsksprogede tekst gør det samme. Øverst står der: ”Døden truer indbyggerne i Oberschlesien, hvis de forbliver i Tyskland!!!” Og under dødningehovedet er gengivet denne bøn: ”Fra hunger, pest, krig og tysk besættelse bevar os, Herre Gud!” Det er et let ændret citat fra en velkendt og udbredt polsk bøn; begrebet tysk besættelse indgår dog ikke i den. Men ved at forbin­de det indtryksfulde billede med bønnen får det hele et bibelsk an­strøg. Slangen er symbol på fristel­sen, og den vil forsøge at forføre alle oberschlesiere til at foretage det forkerte valg. Dødningehove­det er symbol på forgængelighe­den og skal advare om, hvad der vil ske, hvis man ikke stemmer for Polen. Da Adam var blevet fri­stet til at foretage et forkert valg, blev han udvist af Paradis. Ober­schlesien bør ikke lade sig friste til et forkert valg. Polsk afstemningsplakat. Mikolów 1921. Efter forlæg af Stanislaw Ligoń (1879-1954). Oplag ubekendt. 103 x 67 cm.