Opfordringen til at deltage i af­stemningen den 11. juli 1920 er en besked, der ikke kan misforstås. Teksten er gengivet med kursiv, og motivet viser, hvor stor betyd­ning afstemningen om det fremtidige nationale tilhørsforhold til­lægges fra tysk side. Den hvide polske ørn på rød baggrund, der fra 1200-tallet har været Polens nationalsymbol, gengives her som faretruende. Den angriber et værgeløst, skri­gende spædbarn, der angstfuldt løfter sin arm for at beskytte sig. En kvinde iler frem fra venstre for at beskytte det skrigende barn mod den polske ørn. Den polske side bliver her fremstillet som en ond rovfugl, der forsøger at tilrive sig det hidtidige tyske område. Plakaten er en målrettet appel til befolk­ningen i området Marienwerder i Vestpreussen (i dag Kwidzyn i Po­len) om at stemme for Tyskland. Tysk afstemningsplakat. Efter udkast af Walter Riemer, 1920. Oplag ubekendt. 95 x 72 cm.