Den tykke mand på rød bag­grund har et blodplettet forklæ­de og et bælte om livet med en beholder med slagterknive og indskriften „Gud med os“. Han er i færd med at slibe sin største slagterkniv. På hovedet har han pikkelhuen, det preussiske mili­tærs hovedbeklædning. Herved fremstår han som indbegrebet af en tysker, der i Oberschlesien blev ligestillet med en snyltegæst. Ved siden af ham står en kalv, der skræver over en trækasse med indskriften „Preussisk selv­styre“. I kassen ligger opkræv­ninger på skat og krigsskades­betalinger. Kalven symboliserer Oberschlesien, der står over for valget mellem at blive slagtet af Tyskland eller få friheden til selv at vælge hos Polen. Teksten adva­rer om, at „kun de allerdummeste kalve vælger selv deres slagter“. Ved et valg for Tyskland ville der komme skattebyrder og store gældsbyrder. Motivet blev også anvendt som postkort. Polsk afstemningsplakat med tysk tekst. Efter forlæg af Stanislaw Ligoń (1879-1954). 1920. Oplag ubekendt. 98 x 67 cm.