I Kärnten var stemmesedlerne for Østrig grønne, mens de var hvide for SHS-staten (den slovensk-kroatisk-serbiske stat, der fra 1921 hed Jugoslavien). Disse to farver blev derfor ofte anvendt i propa­gandamaterialet ved folkeafstem­ningen i Kärnten. Her ses en engel i kvindeskik­kelse med hvid kjole, vinger og en glorie. Hun står med en hel bunke grønne stemmesedler, som hun rækker til en mandsperson med langt hvidt skæg og hår. Han bærer en kappe og løfter sin højre pegefinger til påmindelse om at stemme korrekt. Det er Gud, der her modtager og videregiver stemmesedlerne, og denne på­stand forstærkes af indskriften på slovensk: ”Bog bo sodil!” (Gud vil dømme!) I Kärnten blev der i den østrig­ske propaganda ikke blot benyt­tet tysk, dvs. eget sprog, men også modstanderens, dvs. slovensk, der var folkesproget for mange i afstemningsområdet. Nederst til højre ses en sort djævel, der hol­der den hvide stemmeseddel for SHS-staten i sin hånd. Han ser sig med forfærdelse helt trængt af de grønne stemmesedler. Østrig vil – med Guds hjælp – vinde denne folkeafstemning. Østrigsk afstemningsplakat, men med slovensk tekst. Kunstner og oplag ubekendt. Klagenfurt 1920. 80 x 59 cm.