I dette billede antydes, at afstemningerne i Slesvig var et anliggende for hele den tyske nation. Knap en måned efter afstemningen i 2. zone benyttede det politisk-satiriske ugeblad »Kladderadatsch« i Berlin den tyske afstemningssejr som anledning til en helt speciel kommentar. På forsiden af bladet vistes »Spækarmadaens afrejse« - sådan lyder underteksten. På en strand med klipper står en hvidklædt pige med den gamle tyske rigsfane og vinker til afsked med et hvidt tørklæde til den danske flåde, der sejler bort. Endnu engang karikeres de danske forsøg på ved materielle gaver til borgerne i Flensborg at øve indflydelse på afstemningskampen i 2. zone i dansk retning. Et fad øl, et svin og et par pølser - symboler på materiel overflod - i sejlene på de fuldtlastede vikingeskibe, som sejler mod nord, antyder hån og spot over for den slagne modstander. Forsiden af ugeskriftet Kladderadatsch, april 1920, tegnet af Arthur Johnson. 23 x 18,5 cm.