Kongen på den hvide hest

Kongen på den hvide hest

Alfred N. Jensen (1898-1960): Christian 10.s Ridt over den gamle Grænse ved Taps ind i Sønderjylland den 10. juli 1920. (Udført 1920-23) Billedet viser en af de mest symbolladede og iscenesatte begivenheder ved genforeningsfestlighederne. Kongen havde indvilliget i at opfylde en gammel spådom om, at Sønderjylland ville live dansk igen, når den danske konge kom […]

Danske soldater på Dybbøl Banke

Danske soldater på Dybbøl Banke

Peter Wilhardt: Danske soldater marcherer forbi Dybbøl Mølle 5. maj 1920.  (Udført 1921-27) Genforeningen foregik gradvist over flere måneder. En af de markante mærkedage var den 5. maj, hvor dansk militær rykkede ind i 1. zone til afløsning af de franske og engelske tropper. I Sønderborg blev den store tyske flådestation nu omdannet til dansk […]

Dannebrog hejses på Dybbøl Banke

Dannebrog hejses på Dybbøl Banke

Alfred V. Jensen (1898-1960): Dannebrog hejses på flaghøjen ved Dybbøl Mølle. (Udført 1921)  Før Genforeningsfesten i Dybbøl Skanser 11. juli 1920 blev der rejst en stor flagmast på Dybbøl Banke nær Dybbøl Mølle. Det var den højeste flagstang i Danmark. Der blev givet særlig tilladelse til flagning med splitflag på dette sted, og danskamerikanerne i […]

De der blev tilbage – Dansksindede i Flensborg

De der blev tilbage – Dansksindede i Flensborg

  ‘De, der blev tilbage’, er udført af maleren Erik Henningsen og er dateret Flensborg den 15. marts 1920. Det viser forknytte, dansksindede Flensborgere, der vinker farvel til de bortrejsende danskere. Den hårde afstemningskamp er forbi, slaget er tabt, og nu er de dansksindede overladt til deres skæbne som national mindretal i en befolkning, der […]

Appel til danske mødre

Appel til danske mødre

Denne plakat blev trykt i et be­tydeligt oplag, såvel med tysk som med dansk tekst, såvel i stor størrelse som i kvart stør­relse. Den fattige, lidt forknytte dreng går med bare fødder og lappet tøj og må nøjes med at lege med en tom tændstik­æske. Det er et hjertegribende billede på en fattigdom, som bør […]

Stem dansk

Stem dansk

Flaget blev i 1920 anvendt som et af de virksomste og mest iøj­nefaldende virkemidler i en agitation, der forsøgte at tale til følelserne og det ubevidste. Denne plakat, der er udført af Thor Bøgelund, har i lighed med en række andre af hans afstemningsplakater ingen ar­gumenter for at stemme dansk. Dens budskab går alene på […]

Vi er ét folk

Vi er ét folk

Tegneren Rasmus Christiansen har lavet afstemningsplakater, der rummer mange tolkningsmuligheder.  På denne plakat er Danmark set i fugleperspektiv og omgivet af skyer, der dækker den del af Sønderjylland, der lå uden for afstemningszonerne. Flyvemaskinen giver en po­sitiv association til teknik og fremskridt. Billedet – kombine­ret med den slagfærdige tekst – rummer et udsagn om, at […]

Sønderjylland genvundet

Sønderjylland genvundet

Motivet med Mor Danmark, der på broen over (Konge)åen tager imod sin frarøvede, nu hjemvendte datter, er for man­ge danskere blevet til billedet på Genforeningen. Teksten er skrevet i decem­ber 1918 af digteren Henrik Pontoppidan. Det er en strofe fra et digt på fire vers. Pontop­pidan er mest kendt som soci­alrealistisk forfatter, men han blev […]

Skattebetaling i Danmark og Tyskland

Skattebetaling i Danmark og Tyskland

Velstanden i det neutrale Danmark og nøden i det krigshærgede Tyskland blev fremført både i billeder og tekster. Der var dog ofte tale om en forenkl­ing af de faktiske forhold. En af de mest agitatoriske valgplakater er denne prodanske, fremstillet til brug for valg kampen i 2. zone. Her sættes en elegant klædt borger med […]

Nu kalder Danmark

Nu kalder Danmark

På virtuos vis sættes det lyse og venlige danske op over for det mørke og truende tyske. Denne tendens understreges i teksten, hvor den nationale identitet skildres med et billede på det næreste og inderligste, der findes: Forholdet mellem mor og barn. Tegneren Thor Bøgelund har opnået en stærk – og meget ten­dentiøs – virkning […]