Spækarmadaens afrejse

Spækarmadaens afrejse

I dette billede antydes, at afstemningerne i Slesvig var et anliggende for hele den tyske nation. Knap en måned efter afstemningen i 2. zone benyttede det politisk-satiriske ugeblad »Kladderadatsch« i Berlin den tyske afstemningssejr som anledning til en helt speciel kommentar. På forsiden af bladet vistes »Spækarmadaens afrejse« – sådan lyder underteksten. På en strand […]

Pas på ulven

Pas på ulven

Oberschlesien var et vigtigt af­stemningsområde. Før Første Verdenskrig fik den tyske hær dækket 20 % af sit behov for våben og ammunition herfra. Denne vigtige industri indgik i afstemningskampen og er her af­billedet med rygende skorstene i den lille piges kurv. Hun har en rød hætte på hovedet og har kur­ven med ordet Schlesien højt […]

Red dit barn

Red dit barn

Opfordringen til at deltage i af­stemningen den 11. juli 1920 er en besked, der ikke kan misforstås. Teksten er gengivet med kursiv, og motivet viser, hvor stor betyd­ning afstemningen om det fremtidige nationale tilhørsforhold til­lægges fra tysk side. Den hvide polske ørn på rød baggrund, der fra 1200-tallet har været Polens nationalsymbol, gengives her som […]

End ikke som kanonføde

End ikke som kanonføde

På denne meget dystre afstem­ningsplakat står der et skelet, klædt i rød kappe med hvid pelskant, de polske farver. I sin højre hånd holder skelettet et bloddryppende sværd. Bag ved det ses en sort hest med blod på flanken og hovene. Dette motiv skal sammen med teksten, “Polen har brug for jer som kanonføde!”, få […]

Tænk på hjemstavnen

Tænk på hjemstavnen

I alle afstemningsområder blev motivet med bønder anvendt på plakaterne, og det var også tilfæl­det i Allenstein og Marienwer­der. En landmand, der går bag sin harve på arbejde i marken, symboliserer befolkningens sam­hørighed med deres hjemstavn. Han holder bønfaldende sine hænder med håndfladerne vendt mod himlen. Denne gestus un­derstøttes af indskriften, ”Herre min Gud, lad […]

Appel til tyske mødre

Appel til tyske mødre

”Drengen med den røde swea­ter” er udført af Paul Haase, der tillige har lavet ”den sorte ridder” og ”sædeman­den”. Også denne pla­kat udkom i et meget stort op­lag og var utvivlsomt tænkt som et modstykke til den dan­ske plakat ”Mor stem dansk”. Glad fremadskuende holder drengen en kæmpestor slesvig-holstensk fane, der ombølger ham, før den […]

Stem tysk

Stem tysk

Denne plakat var den mest ud­bredte på tysk side. Den er ud­formet i en meget enkel grafik kun med anvendelse af de sles­vig-holstenske farver og det tre gange gentagne budskab ”tysk” i hvert felt. Plakaten er opstået af en tvangssituation. I slutningen af februar 1920 ryg­tedes det, at Den internationa­le Kommission havde til hen­sigt at […]

Vi vil selv høste hvad vi har sået

Vi vil selv høste hvad vi har sået

En af de mest populære tyske plakater – skabt af Paul Haase – var sædemanden, der stiller sine tyske landsmænd det retorisk-manende spørgsmål, om Danmark skal høste frugterne af århundreders tysk arbejde i det slesvigske område, hvis 2. zone går tabt. Haase har her ganske bevidst valgt billedet af en hvidskægget gammel bonde, der – […]

Hold fast i hjemstavnen

Hold fast i hjemstavnen

Sammen med plakaten af J. Holtz med det lidt dunkle sles­vigske våben blev især denne plakat benyttet på tysk side i 2. zone i februar og be­gyndelsen af marts 1920. Den er udført af maleren og gra­fikeren Alex(ander) Eckener, der var født i Flensborg. Motivet er inspireret af ma­leriet »Eden« af den schweizi­ske maler Ferdinand […]

Uwe Jens Lornsens udsagn

Uwe Jens Lornsens udsagn

Den tyske plakat viser Uwe Jens Lornsens hoved omgivet af en rød flammekrans. Han var en af pionererne i den slesvig-holstenske bevægelse. Med sit skrift ”Über das Verfassungs­werk in Schleswigholstein” krævede han i 1830 bl.a. her­tugdømmerne Slesvig og Hol­stens adskillelse fra Kongeri­get. Det er derfor forståeligt, at han i en situation, hvor også det slesvig-holstenske […]